Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku

Göktürk Hukuk Bürosu, Ticaret ve Şirketler Hukuku alanında şirketlerde yerinde inceleme yaparak firmaların eksik olduğu konuları ve sonuca göre ihtiyaçlarını belirleyerek raporlandırmaktadır. Rapora göre karşılaşılan riskleri ve düzeltilmesi için Türk Ticaret Kanunu uyum çalışmaları yapılır. Ayrıca dava süresince yöneticilerle özel olarak çalışılır, durum ve süreç raporlandırmaları yapılır. Limited, anonim, komandit, kollektif şirketlerin ve şahıs şirketlerinin kurulması, yönetilmesi, hisse devirlerinin yapılması, başka şirketlerle birleşme işlemlerinin yürütülmesi, iflas ve tasfiye işlemlerinin yürütülmesi, haksız rekabet hükümlerine göre zarar verilen hakların tanzimi, mevcut tecavüze son verilmesi işlemleri, kıymetli evrakların ( Bono, Poliçe, Çek v.d) ve tüm ticari işlerden kaynaklı alacakların tahsil ve takibi, navlun sözleşmeleri, taşıma sözleşmelerinden kaynaklı her türlü dava ve icra takipleri, sigorta ( Mal Sigortası, Hayat Sigortası, Kaza Sigortası, Hastalık Sigortası, Sağlık Sigortası, Mesleki Sorumluluk Sigortası) davaları faaliyet alanımız içerisindedir.

Ticaret Hukukuna ilişkin hizmetlerimiz;

-Haksız rekabet,

-Şirket yönetimi,

-Uluslararası distribütörlük anlaşmaları,

-İmtiyaz, bayilik, acentelik sözleşmeleri,

-Kredi anlaşmaları,

-Tüketicin korunması,

-Sermaye artırımları ve azaltılması işlemleri,

-Hisse senetleri ve tahvilleri ile ilgili işlemler,

-Yurt dışı alacak takibi,

-Yurt dışı yatırım danışmanlığı,

-Gümrük işlemlerinin yapılması,

-İhracat tahsillerinin denetlenmesi,

-İthalat işlemlerinin yapılması,

-Sözleşmelerin istenilen dilde hazırlanması,

-Serbest bölgelerde karşılaşılan ihtilafların çözümü,

-Uluslararası sözleşmelerin hazırlanması, denetlenmesi ve yorumlanması ile Ticaret Hukuku kapsamında olan diğer hukuki konularda nitelikli hukuki hizmet sunmaktadır.