Ceza Hukuku

Ceza Hukuku

Ceza Hukuku

Toplumsal hayat içinde herkes her an bir suç mağduru olabilir ve bu nedenle ceza hukuku mevzuatı kapsamına giren davalarda yer bulabilir. Ceza hukukuna ilişkin mağduriyetin ya da isnatların muhatabı olmanın ise diğer hukuk dallarına oranla etkisi çok daha ağır olabilmektedir. Ceza mahkemelerinin kararları, kişi hak ve özgürlüklerine en derin müdahalelerin olduğu kararlardır. Bu nedenlerle uzman ceza avukatı ihtiyacı büyük önem taşımaktadır. Ceza avukatı olarak bilinen avukatlar ceza hukuku kapsamına giren konularda daha önce araştırma yapmış veya çalışmış, şüpheli ya da sanıkların haklarını çok iyi bilen hukukçulardır. Hukuk büromuz avukatları bu dal kapsamında dava vekilliği ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Bunlar:

Ceza Hukukuna ilişkin hizmetlerimiz;

Yaşama karşı suçlar: Kasten öldürme, taksirle öldürme, insan ticareti

Vücut dokunulmazlığına karşı işlenen suçlar: Kasten yaralama, taksirle yaralama

Cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar: Cinsel saldırı, cinsel istismar, cinsel taciz

Hürriyete karşı suçlar: Tehdit, şantaj, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, konut dokunulmazlığının ihlali

Şerefe karşı işlenen suçlar : Hakaret

Özel hayata karşı suçlar : Özel hayatın gizliliğini ihlal, haberleşmenin gizliliğini ihlal

Mal varlığına karşı suçlar : Hırsızlık, kullanma hırsızlığı, yağma (gasp), mala zarar verme, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık

Kamu güvenine karşı suçlar : Parada sahtecilik, resmi belgede sahtecilik, mühürde sahtecilik, özel belgede sahtecilik

Soruşturma ve dava süreçlerinde karşılaşılacak gözaltı, tutuklama, gözlem altına alınma, ifade alma, arama, el koyma durumlarında hukuki bilgi ve desteğin verilmesi hususlarında uzman ceza avukatlarımız disiplinli bir şekilde çalışmaktadır. Dava dosyası hakkında net olarak bir yorumda bulunmak ve ihtimalleri sıralamak için dosyanın kesinlikle incelenmesi gerekmektedir. Bu hususta titiz bir çalışma yapılmaktadır.

Göktürk Hukuk Bürosu, listelenen alanlarda müvekkillerine etkin hukuki danışmanlık ve dava takibi hizmeti sunmaktadır.