Tazminat Hukuku

Tazminat Hukuku

Tazminat Hukuku

Tazminat hukuku, haksız fiillerden veya başka herhangi bir nedenden kaynaklanan tazminat anlaşmazlıklarını konu alır. Genel olarak, “maddi tazminat davası” ve “manevi tazminat davası” olmak üzere iki tür tazminat davası vardır:

Maddi tazminat davası, ölüm sebebiyle destekten yoksun kalma, maluliyet ve işgücü kaybı gibi bedensel zararlardan kaynaklanabileceği gibi malvarlığı değerlerinin zarar görmesinden de kaynaklanabilir.

Manevi tazminat davası, haksız bir fiil veya işlem nedeniyle davacının ruhsal bütünlüğünü bozan manevi acıların giderilmesi amacıyla açılır.

Maddi ve manevi tazminat davası; borçlar hukukundan kaynaklanan sözleşmenin ihlali, trafik kazası neticesinde yaralanma veya ölüm, doktor uygulama hatası (malpraktis) sonucu ölüm, iş kazası sonucu yaralanma veya ölüm, suç işlenmesi, boşanma davası gibi birbirinden tamamen farklı hukuki nedenlerden kaynaklanan uyuşmazlıkları çözen bir dava türüdür.

Göktürk Hukuk Bürosu, Borçlar Kanunu gereği sözleşmeye aykırılık nedeni ile tazminat, haksız fiil nedeni ile tazminat, özel sözleşme türlerine ilişkin ihtilaflar, maddi manevi tazminat, ticari satım sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklar ve Tazminat Hukukundan doğan diğer tüm uyuşmazlıkların çözümü noktasında  hukuksal destek vermektedir.

Tazminat Hukukuna ilişkin hizmetlerimiz;

-Meslek hastalığı nedeniyle tazminat davası,

-Doktor hatası (Malpraktis) nedeniyle tazminat davası,

-Haksız tutuklama, gözaltı ve el koyma nedeniyle tazminat davası,

-İş kazasına ilişkin tazminat davası,

-Noterlerin hukuki sorumluluğu ve tazminat davası,

-Maddi ve manevi tazminat davası,

-Trafik kazası nedeniyle tazminat davası,

-Mobbing (Psikolojik taciz) ve tazminat hakkı,

-Boşanmada maddi ve manevi tazminat,

-Fazla çalışma (mesai) hakkı,

-Destekten yoksun kalma tazminatı,

-Yaralı ailesinin tazminat hakkına ilişkin dava vekilliği ve danışmanlık hizmetleri verilmektedir.