Hukuki Danışmanlık

Hukuki Danışmanlık

Hukuki Danışmanlık

Göktürk Hukuk Bürosu, dava ve diğer icrai işlemler öncesinde her türlü belgenin hukuki olarak değerlendirilmesi, kişi veya kurumların leh veya aleyhine açılmış/açılacak davaların analizi ve takibi, her alandaki sözleşmelerin düzenlenmesi ve mevcut sözleşmelerin gözden geçirilmesi, resmi başvuruların hazırlanması, noterlik işlemleri, ihbar, ihtar ve protesto keşidesi, yeni çıkan kanunlar ve mevzuat hakkında bilgilendirme, işçi-işveren ilişkilerinin düzenlenmesi, ceza davaları, savcılık şikayetleri, soruşturmalar ve benzeri hukuki işlemlerde sunduğu sözlü ve yazılı danışmanlık hizmetinde, uyuşmazlık doğmadan hukuki ilişkilerin çözümlenmesi şeklinde tanımlanabilecek ve müvekkillerine zaman-para tasarrufu sağlayacak “önleyici hukuk kuralları”nın hayata geçirilmesine özellikle önem vermekte ve her aşamada nitelikli hizmeti ön planda tutmaktadır.

Müvekkillerimize sunduğumuz ilk bilgilendirme görüşmelerinde; hukuki sorununuza ilişkin seri bir çözüm bularak açılacak/açılmış davanızda ya da danışmanlık almak istediğiniz konuda fikriniz olmasını sağlamakta ve nasıl bir yöntem izleyeceğiniz konusunda sizi bilgilendirmekteyiz.