Sözleşmeler Hukuku

Sözleşmeler Hukuku

Sözleşmeler Hukuku

Göktürk Hukuk Bürosu, deneyimli sözleşmeler hukuku avukatları ile ticari sözleşmeler, kredi sözleşmeleri, sigorta sözleşmeleri, kira sözleşmeleri, ve iş hukuku sözleşmeleri başta olmak üzere sözleşmelerin hazırlanması, sözleşme ihlalleri halinde öngörülen yaptırımların temin edilmesi, sözleşmelere ve sözleşmenin feshine ilişkin tüm uzlaşmazlıklara ilişkin hukuki hizmet vermektedir.

Büromuz öncelikle kendisine tevdi edilen sözleşmelerin müvekkil lehine en uygun sonucu çıkaracak şekilde sözleşme metnin hazırlanması ve taraflar arasında imza edilmesi aşamasına kadar, müvekkillerin gereksinim duyduğu tüm hukuki konulara cevap vermektedir.

Sözleşmeler Hukukuna İlişkin Hizmetlerimiz;

-Tüm sözleşmelere ilişkin müzakere yapılması, sözleşme metninin hazırlanması, mutabakat sağlanması ve son olarak sözleşmenin imza edilmesi,

-Sözleşmenin ihlal edilmesi halinde tazminat ve cezai şart hükümlerinin talep ve dava edilmesi,

-Sözleşmenin feshinin usule uygun olarak fesih edilmesi,

-Menkul sözleşmeleri ve taksitle satış sözleşmeleri, bağışlama sözleşmesi, mal değişimi sözleşmesi,

-Kira sözleşmelerine ilişkin kira alacaklarının tahsili, kiralananın tahliyesi işlemleri,

-Sigorta sözleşmelerine ilişkin alacakların talep ve dava edilmesi,

-İş sözleşmelerinin feshi halinde özlük haklarının talep ve dava edilmesi,

-Gayrimenkul alım-satım sözleşmeleri, ipotek ve rehin sözleşmelerinin düzenlenmesi ve ihtilafların giderilmesi,

-Tüketici sözleşmelerinde, tüketicinin ayıplı mal veya hizmet nedeniyle ortaya çıkan ihtilafların çözülmesi,

-Hizmet sözleşmesi, vekalet sözleşmesi, istisna sözleşmesi,

-Vedia ve kefalet sözleşmesi,

-Sui generis sözleşmeler: franchising, know-how sözleşmesi, sponsorluk sözleşmesi,

-Kombine sözleşmeler: paket tur sözleşmeleri, hastaneye kabul sözleşmeleri.